Националният съюз на говедовъдите в България (НСГБ) постави пред Министерството на земеделието и храните (МЗХ) въпрос, свързан с увеличаване субсидиите за преодоляване на специфичните неблагоприятни фактори в говедовъдството, зеленчукопроизводството и овощарството. „Поради увеличаване процента на евросубсидиите през тази година се намалят националните плащания което ще се отрази най-вече на животновъдството. Ето защо е възможно по ос 2 на втори стълб по чл.68 б на Регламент 73/2009,/ от който ще получим 3.5%/ от Държавните помощи да искаме увеличение до 10% за трудните сектори- животновъдство, зеленчукопроизводство и овощарство и същите бъдат разпределени по икономически единици”, пише в питането си председателят на НСГБ Никола Ангелов, научи Фермер.БГ.

 

В края на миналата седмица е получен писмен отговор, подписан от зам.-министърът на земеделието Явор Гечев, информират от съюза. В него се посочва: „Средствата за специфично подпомагане по всички схеми, обвързани с производството към настоящия момент са ограничени до 3.5% от пълния финансов пакет на България за ДП или изразено в лева, това е сума от общо 55 740 936 лв., която е максималният възможен размер за обвързано специфично подпомагане в уязвими сектори и производства на този етап. От тези средства 40 740 935 лв. са предвидени за подпомагане на животновъдството“.

 

В отговора си зам.-министър Гечев посочва, че в рамките на поставените условия и ограничени средства, на базата на икономически, статистически данни и експертни оценки в съответствие с изискванията и сроковете на европейското законодателтво в нотификацията на ЕК са определени схемите за специфично подпомагане на животновъдите и размера на всяко едно от тях. „На този етап това са максимално възможните рамки за подпомагане и те не могат да бъдат променяни. Също така към момента не съществуват възможности за прехвърляне на средства по Програмата за развитие на селките райони (ПРР) към директните плащания, т.е. от втори към първи стълб на Общата селскостопанска политика (ОСП, пише още в отговора си до НСГБ зам.-министър Гечев.

 

В писмото си, обаче, той посочва, че се предвижда съществуващите в момента схеми за специфично подпомагане за животни (за млечни крави, овце-майки и кози-майки) да се прилагат и през 2014 г. като параметрите ще бъдат уточнени допълнително. „При обсъждане в Брюксел на Преходния регламент за 2014 г. основно наше искане е по-високият процент за обвързна подкрепа, договорен при реформата на СП, да може да се прилага още от 2014 г.“, уверява зам.-министърът. И допълва, че основен приоритет в преговорите за бъдещата ОСП е осигуряването на по-висок процент за обвързана подкрепа или субсидия, която да се предоставя на килограм произведена продукция или глава животно.

 

„По време на реформата на ОСП упяхме да договорим 13% о парите за директните плащания от 2015 г. нататък да са обвързани с производството. По този начин ще имаме реална възможност за преразглеждане на обхвата на схемите за обвързана подкрепа в животновъдството, като МЗХ ще направи всичо възможно да бъдат защитени в максимална степен интересите на говедовъдите“, казва Явор Гечев. И допълва: „С оглед на уязвимостта на сектора ще продължим да натояваме и през следващите години да се насочва сериозен дял от подпомагането към сектор „Животновъдство“.

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!