Земеделски производители, членове на Консултативния съвет по зърното, поставиха пред ръководството на Министерството на земеделието и храните (МЗХ) въпроса за прилагането на схемата за държавна помощ за инвестиции в земеделски стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък.

 

В началото на месец юни ЕК одобри изменения в схемата. Промените се отнасят за бюджета на мярката, който е увеличен до 250 млн. лв. Помощта се предоставя под формата на данъчно облекчение за юридически лица и еднолични търговци, регистрирани като земеделски производители.

 

Преотстъпва се до 60% от данък върху печалбата от земеделски дейности срещу задължението за инвестиране на преотстъпения данък в нови сгради и/или нова земеделска техника до края на годината, през която се ползва преотстъпването. 

 

Във връзка с преотстъпването на корпоративен данък за земеделски производители за 2014 г., от МЗХ съобщиха пред Консултативния съвет по зърното, че всеки момент ЕК трябва да върне забележки по изпратената от държавата нотификация, след което да стартира данъчното облекчение при авансовите вноски.

 

От МЗХ съобщават, че новите правила за държавните помощи се очаква да влязат в сила най-рано след 1 юли 2014 г., когато ще е възможно евентуално да се нотифицира нова схема за преотстъпване на корпоративен данък или да се удължи срока на съществуващата.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!