Българската асоциация на организациите на производители на плодове и зеленчуци (БАОППЗ) ще внесе сигнал в прокуратурата за възможност от злоупотреби при прилагането на схемата „Училищен плод“.
 
 
Изпълнителният директор на БАОППЗ Чавдар Маринов съобщи това на пресконференция днес, след като на 2 август сигнализира за проблема с изкуствено създадени условия в наредбата по училищните схеми в писмо до премиера Бойко Борисов и министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов. Ново писмо до тях по същата тема е изпратено и на 6 август.
 
Един млад земеделски производител, регистриран тази пролет - Милена Димова Рашева, е подала на 3 август в Държавен фонд „Земеделие“ заявление за доставки на 1118 учебни заведения с 217 000 деца или за 44% от децата в целевата група, които имат право на безплатен плод по схемата, твърди Асоциацията.
 
 
Според Чавдар Маринов действащата Наредба по схемата „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ е позволила създаване на изкуствени условия за получаване на държавни субсидии от отделни субекти. В случая се дава предимство на стопани, които отглеждат повече на брой продукти. По данни на Асоциацията, Милена Рашева е заявила участие с две юридически лица и с площи в различни райони на страната.
 
По думите на Маринов, по необясними причини в Наредбата е изпуснато изискването земеделските производители на плодове и зеленчуци по схемата да доставят на училищата произведена от тях продукция – изискване, което е включено в „Училищно мляко“.
БАОППЗ настоява приемът на документи по схемата, който приключи вчера, да се анулира, а Наредбата да бъде променена, така че да се премахнат изкуствените условия. Има и вариант тя да се отмени, като се върне миналогодишната наредба. 
 
„Не искаме да бламираме схемата, искаме наистина да се даде възможност на българските производители да доставят своя продукция на децата и учениците“, подчерта Чавдар Маринов.