Ще бъде ли възможен прием на нови заявления по направления от мярка 10 „Агроекология и климат“ за предпазване на почвите от ерозия и за осигуряване на разнообразна паша за пчелите, с цел опрашване на културите, както и отпускане на средства за биопроизводителите в приоритетните сектори – овощарство, зеленчукопроизводство и животновъдство от мярка 11 „Биологично земеделие“? Този въпрос адресира бившият министър на земеделието и храните Десислава Танева до проф. д-р Христо Бозуков.
 
 
Новото Народно събрание се сформира, а с него и въпросите на депутатите към управляващите в момента. Въпросът на Десислава Танева бе първият зададен към служебния министър на земеделието и храните. Според правилника на Народното събрание проф. д-р Христо Бозуков трябва да представи своя отговор в срок от седем дни.
 
 
Наредбата за прилагането на мярка 10 и 11 бе променяна многократно. Последната корекция за реда и прилагането й проф. Бозуков направи на 13 април, като отчасти се вдигна пълната забрана за участие по двете мерки.
 
На 10 април се проведе среща между служебния премиер проф. Огнян Герджиков, служебния министър на земеделието и храните проф. Христо Бозуков и предшественичката му Десислава Танева. Срещата се състоя заради прекъсването на двете мерки, които предизвикаха серия от фермерски протести през миналия месец. 
 
 
В рамките на срещата експертите решиха през кампания 2017 г. да се приемат нови бенефициенти, в това число и такива с приключил ангажимент по мярка 214 по следните направления: 
 
- Пасторализъм в национални паркове;
- Редки местни породи животни;
- Земи с висока природна стойност;
- Редки местни сортове, застрашени от генетична ерозия;
- Предпазване на почвите от ерозия (само за приоритетните сектори).
 
По време на срещата се стигна и до съгласие за отваряне на прием по мярка 11 за всички сертифицирани биопроизводители до размера на сертифицираните им площи, като възможност за нови заявления имат възможност да подават единствено земеделците от приоритетните сектори.