Темата „Агролесовъдни практики подходящи за прилагане в България. Екологични и икономически ползи за обществото и земеделските стопани“ ще бъде представена пред родните земеделци на онлайн семинар, организиран от Национална служба за съвети в земеделието – Централно управление, Териториален областен офис - Кюстендил и Тракийски университет - Стара Загора.

Гласувайте:  Одобрявате ли Иван Иванов за земеделски министър?

Събитието ще се проведе на 16 декември (четвъртък) от 11:00 часа до 13:30 часа. „Участниците ще бъдат запознати със същността и предимствата на агролесовъдството като производствена система”, съобщават отганизаторите.

Лекцията ще включва представяне на видовете агролесовъдски системи, подходящи за приложение в България - структура, специфични особености, предимства и недостатъци. Във втората част на онлайн семинара ще бъдат представени възможностите за подпомагане на малките земеделски стопанства по подмярка 6.3„Стартова помощ за развитието на малки стопанства” от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., както и дейностите и ролята на НССЗ в подкрепа на земеделските стопани.

Основните теми на информационния семинар са:
  • Същност на агролесовъдсвото (стопанско, екологично и социално значение; алейна, горско-фермерска и горско-пасищна агролесовъдни системи - структура, специфични особености, предимства и недостатъци); 
  •  Защитни пояси и посеви за биомаса (видове защитни пояси  - структура, специфични особености, предимства и недостатъци на защитните пояси; посеви за биомаса за енергийни цели).
Участието в семинара е безплатно, но е необходима предварителна регистрация.

Линк за регистрация: https://forms.gle/miKCZBBzjiFA53bu8
Линк за достъп: https://zoom.us/j/97517112359
ID на семинара: 975 1711 2359

Програма и покана за събитието може да видите тук.