Търг с тайно наддаване за наемане на земеделски земи обяви община Тервел. На него ще се разиграят ниви в 17 землища. Общият размер на полетата, за които ще наддават земеделските стопани, възлиза на 1660,908 дка, съобщават от общината. 

Проучване: 2/3 от земеделците срещат проблем с поземлените споразумения

Търгът ще се проведе на 21 октомври 2020 г. от 10:00 часа в сградата на общинската администрация. Всички участници трябва да заплатят депозит от 30 % от началната тръжна цена, която е 61 лв. за декар земеделска земя за стопанска година. Парцелите са предимно III, IV и V категория. Заявки за участие в търга се приемат до 19 октомври. 

Земеделските земи се отдават под наем за пет години, считано от началото на стопанската 2020-2021 г. до края на стопанската 2024-2025 г. 

Общо 416 000 дка е размерът на земеделската земя в община Тервел. Това са основно ниви - 82 %, трайни насаждения – 13 %, земи по чл. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи /ЗСПЗЗ/ – 4,2 %, и малко ливади и разсадници.