Какви са актуалните нормативни изисквания при употреба на продукти за растителна защита и торове и какви са правилата за добра растителнозащитна практика?
 
 
Отговор на тези въпроси ще могат да получат земеделски производители от Добричко по време на семинар, който ще се проведе на 23 октомври (вторник). Информационната среща е организирана от Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) и Областната дирекция по безопасност на храните. 
 
Лекции по актуалната за семинара тема ще изнесе Дарина Василев, началник отдел „Растителна защита“ към Областна дирекция по безопасност на храните – Добрич. 
 
Освен това фермерите ще могат да научат какви са възможностите за подпомагане на земеделските производители по мерките
от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.) и схемите за директни плащания. Разясненията ще им бъдат направени от експертите от местното звено на службата за съвети в земеделието. 
 
Семинарът ще започне традиционно от 10:00 ч. и ще се проведе на ул. „Независимост“ № 14,заседателна зала № 406 на Научно-технически съюз (НТС) – Териториална организация Добрич, посочват организаторите.