Председателят на Селскостопанска академия доц. д-р Христо Бозуков назначи директори на десет научни института, съобщиха от ССА.
 
1.      Земеделски институт -Стара Загора - доц. д-р Стайка Станева Лалева
 
2.         Институт по аграрна икономика – София - доц. д-р Димитър Николов Николов
 
3.         Институт по декоративни растения – София - проф. д-р Бистра Янева Димитрова - Атанасова
 
4.         Институт по животновъдни науки – Костинброд - доц. д-р Мая Миткова Игнатова
 
5.         Институт по земеделие – Кюстендил - проф. д-р Димитър Йорданов Домозетов
 
6.         Институт по полски култури - Чирпан - доц. д-р Нели Кирилова Вълкова
 
7.         Институт по растителни и генетични ресурси "К. Малаков "- Садово - доц. д-р Тенчо Любенов Чолаков
 
8.         Институт по рибарство и аквакултури – Пловдив - проф. д-р Таня Атанасова Хубенова
 
9.         Институт по рибни ресурси – Варна - доц. д-р Даниела Петрова Георгиева - Клисарска
 
10.     Институт по тютюна и тютюновите изделия - с. Марково - доц. д-р Стефка Петрова Киркова - Хадзиниколау
 
Новоназначените директори са избрани след спечелен конкурс по утвърдените правила от УС на ССА, с протоколно решение РД-09-02/03.10.2013 г.
 
По решение на Комисията за избор на директори в системата на Селскостопанска академия, на Института по розата и етериномаслените култури в Казанлък не бе избран директор. Проф. Лилия Кръстева е назначена за временно изпълняващ длъжността, до провеждане на нов конкурс.

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!