Селскостопанската академия  формират три научно- координационни центрове, за да засили партньорството и по-доброто сътрудничество между научните структури на Академия:
 
1) Център за изследване и иновации в земеделието, храните и устойчиво управление на ресурсите;
2) Център за изследване и иновации в животновъдството, рибарството и аквакултурите;
3) Център за генетични изследвания и селекционна мрежа в земеделието.

С изграждането на трите центъра от ССА очакват повишаване потенциала на академичния състав в приоритетни области на научните изследвания, изграждане на ефективни технологични платформи и възможност за развитие в посока на центрове за компетентност.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!