Три семинара се организират от Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) утре – 9 април
 
 
Първият ще се проведе в град Мездра. Там ще се проведе ще се проведе съвместна информационна среща - семинар на службата за съвети в земеделието и Националният диагностичен научноизследователски ветеринаромедицински институт (НДНИВМИ) „Проф. д-р Г. Павлов“.
 
 
Темата на семинара е „Нови аспекти при профилактиката на заболяванията при пчелните семейства“, посочиха организаторите. 
На срещата проф. д-р Калинка Гургулова - НДНИВМИ „Проф. д-р Г. Павлов“ ще запознае земеделските стопани с актуалните болести по пчелните семейства и методите за опазване на пчелите от болести.
 
Експерти от службата за съвети в земеделието от звеното във Враца ще представят възможностите за подпомагане на земеделските стопани, отглеждащи пчели по мерките от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014 - 2020 г.). 
Семинарът ще се проведе в град Мездра, обл. Враца, ул. „Христо Ботев“ 27, залата на Община Мездра, ет. 4. 
 
Вторият семинар, предвиден за вторник, ще се проведе в град Харманли, обл. Хасково. Той е организиран съвместно от НССЗ и Аграрния университет в Пловдив. 
 
 
Темата, посочена от организаторите, е  „Технологии за създаване и отглеждане на костилкови овощни видове“.
На семинара проф. д-р Валентин Личев от Аграрния университет в Пловдив ще представи на земеделските стопани възможностите за ефективно отглеждане на овощни култури в България.
 
Снимка: pixabay.com
 
Лекторът ще говори  за новите технологии и интензивни схеми за отглеждане на костилкови овощни видове. Проф. Личев ще запознае присъстващите с начините на резитба на костилкови овощни видове в интензивни насаждения.
 
Експерти от службата за съвети в земеделието от звеното в Хасково ще представят възможностите за подпомагане на земеделските стопани по мерките от ПРСР 2014 - 2020 г. Семинарът ще се проведе в град Харманли, обл. Хасково, залата на Културен дом - Хасково.
 
Отново утре, но в Шумен ще се проведе семинар, организиран от НССЗ и Шуменския университет „ Еп. Константин Преславски“. 
 
 
Темата на срещата със земеделците е „Ползи от екосистемните услуги в земеделието за опазване на ландшафта и биоразнообразието“.
 
На срещата ас. Димитър Димитров от Шуменския университет „ Еп. Константин Преславски“ ще представи екосистемните услуги, като фактор за по-високи добиви. Лекторът ще представи също биоразнообразието като помощник в земеделието.
Експерти от службата за съвети в земеделието от звеното в Шумен ще представят възможностите за подпомагане на земеделските стопани по мерките от ПРСР 2014 - 2020 г.
 
Семинарът ще се проведе в град Шумен, ул. „Цар Освободител“ 99, ет. 1. (сградата на Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Шумен).