Една от водещите теми по време на редовното заседание на Съвета по земеделие и рибарство в Люксембург под българското председателство, бе разхищението на храните. 
 
 
Близо 1/3 от храните, произведени за човешка консумация  (около 1,3 милиарда тона годишно), се губят или разхищават в световен мащаб. Това е постоянен проблем, който се нуждае от незабавни действия. Министрите направиха преглед на постигнатото по изпълнение на заключенията на Съвета от 2016 г. по въпроса и очертаха следващите стъпки, които трябва да бъдат предприети.
 
Снимка: МЗХГ
 
„Не е приемливо една трета от цялата храна, която произвеждаме, да бъде изгубена или пропиляна, преди да достигне нашите маси. Особено в свят, в който има все повече хора, които трябва да се хранят. Съветът препотвърди ангажимента си за справяне с този проблем в съответствие със заключенията си от юни 2016 г.“, каза министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов.
 
След срещата министър Порожанов даде пресконференция, в която участва и европейският комисар Витенис  Андриукайтис, отговарящ за здравеопазването и безопасността на храните.