През 2014/15 г. САЩ за пръв път в историята ще загубят лидерската си позиция на зърнения пазар и на първо място в света по обем на износа на пшеница ще излезе Евросъюза с експортен потенциал от 28 млн. т.  Това сочат данните от доклад на Министерството на земеделието на САЩ (USDA) за състоянието на световния зърнен баланс, представен на Консултативния съвет по зърното, който заседава във вторник.     

Показателите се дължат на по-слабата реколта тази година, при която износът на пшеница от Щатите през 2014/15 г. ще намалее с 7 млн. т., спрямо настоящия сезон – до 25 млн. т.

През изминалите две седмици американските и европейските зърнени пазари останаха подчинени на низходящ ценови тренд, обусловен от оптимистичните перспективи за производството на основните зърнени култури през новия сезон. На годишна база спадът в процентно отношение е както следва: САЩ - 11 % (242 щ.д.  - 273 през юни 2013 г.), Франция - 4 % (251 щ.д.  - 262 през юни 2013 г.) и Германия - 8 % (269 щ.д.  - 293 през юни 2013).Експертите от USDA констатират, че вследствие на меката зима измръзването на посевите имат минимални стойности, а  падналите през май напоителни валежи в засегнатите от суша територии на ЕС определено предполагат  по-високи в сравнение с майската прогноза добиви.             

Оценката за реколтата от пшеница в ЕС е увеличена с 1,4 млн. т в сравнение с данните отпреди един месец - до 146,3 млн.т,  с 3 млн.т повече в сравнение с текущия сезон и с 12,4 млн. т (с 9,3%) над резултата от 2012/13 г.  USDA прогнозира средния добив от пшеница в ЕС-28 на равнище 5,52 тона от хектар, в сравнение с 5,47 т/ха, очаквания отпреди един месец.

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!