През периода 2000-2008 година приходите от селско стопанство в новите страни членки на ЕС нарастват със 75%. През 2008 година приходите от селско стопанство в ЕС намаляват със средно 3,5%. За сравнение през 2007 година беше отбелязан ръст от 9,3%. Това показват данните на Евростат, цитирани от Econ.bg.

Според последния доклад на статистическата служба ръст на приходите от селскостопанска дейност има само в 8 държави от общността, като лидер в това отношение е България с ръст на реалните приходи от 28,9%. На второ място се нарежда Румъния с 28,4% ръст, следвана от Унгария, където фермерите са получили с 18,6% повече спрямо 2007 година.

От старите членки на ЕС най-голям ръст отчита Великобритания – 16,5%. Останалите държави от тази група обаче регистрират рязко снижение на приходите от селско стопанство – като "лидер" е Дания със спад в рамките на 24,7 на сто. Традиционните селскостопански производители Франция и Полша отчетоха спад със съответно 10% и 17%.

Като цяло приходите на селскостопанските производители се покачват с 3,9% през миналата година. Това се дължи основно на по-високите цени на зърнените продукти и продуктите от животински произход. Нарастват обаче и разходите – при това с над 10%, в резултат на поскъпналите торове, енергия и хранителни смески. Цената на изкуствените торове се покачи с близо 43% през миналата година.

Въпреки че България бележи ръст на приходите от селскостопанска дейност за миналата година, положението на българските производители съвсем не е розово. За да се подобри то, е необходимо да се положат усилия за преодоляване на основните проблеми в агросектора ни – а именно борба срещу корупционните практики от една страна и подобряване на тежката бюрокрация във всички нива на агроадминистрацията.

© 2009 Всички права запазени. Позоваването на източник Фермер.БГ е задължително!