По данни на Националния статистически институт през пазарната 2017/18 г. износът на ечемик от България е скочил с 25% спрямо година по-рано и възлиза на 364,1 хил. тона. Това съобщават експерти от агроминистерството, анализирайки пазара на ечемик у нас.
 
За по-добрите финансови резултати през изминалата година допринася добрата средна експортна цена. Тя е с 9% по-висока и достига 184 долара/тон под влияние на международните пазари.
 
България изнася главно за страните членки на Европейския съюз, като експортът е нараснал с 38% до 283,4 хил. тона спрямо година по-рано. Най-много български ечемик внасят Испания и Гърция. Същевременно износът за трети страни отбелязва спад от 7% до 80,7 хил. тона, основно за Либия и Турция.
 
Първите 4 месеца на пазарната 2018/19 г. обаче показват, че от страната са изнесени с 56% по-малко количества ечемик, или 99,8 хил. тона. Този спад спрямо година по-рано се обяснява със значително по-ниското производство у нас.
 
По отношение на вноса за изминалата 2017/18 г. през българската граница са преминали 5,3 хил. тона ечемик, почти изцяло от Франция.
 
В периода от юли до октомври на пазарната 2018/19 г. вносът е нараснал с 34,7% на годишна база, достигайки 421 тона. Въпреки това обаче той остава незначителен.