Експортните цени на руската пшеница се понижиха през миналата седмица за първи път от 12 седмици – от средата на декември.
 
 
Средната стойност на хлебното зърно с 12.5% белтъчно съдържание падна с 1.5 долара до 208 долара/тон – цена FOB на дълбоководните пристанища, показват данни от мониторинга на „СовЕкон“.
 
Според експертите, причините за това е стабилизацията на цените на световните борси и високата конкуренция между доставчиците на руска пшеница, които в последно време работеха с твърде високи маржове. 
 
Котировките на пшеницата на борсата в Чикаго се понижиха през миналата седмица средно с 2.1% до 180 долара/тон, а в Париж – с 1% до 201 долара/тон.
 
 
Сушата на юг и в централната част на Великите равнини в САЩ се засилва, но рекордно високото предлагане на жито на международния пазар е бариера пред поскъпването. 
 
Министерството на земеделието на САЩ през седмицата отново повиши прогнозата си за световните запаси от пшеница в края на стопанската 2017/2018 г. Увеличението е с 2.8 млн. тона до 268.9 млн. тона, като основната причина са по-ниските очаквания за глобалното потребление.
 
 
Цените на пшеницата на вътрешния пазар в Русия обаче продължават да растат, главно заради поевтиняването на рублата спрямо долара и еврото. Най-чувствително е поскъпването при фуражната пшеница на вътрешния пазар, което се свързва с подема в местното животновъдство и повишеното потребление на фуражи.