Утре - 13 юли, е крайният срок, в който розопроизводителите трябва да подадат заявление в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) в страната, за да получат еднократна помощ de minimis.
 
 
Подпомагането беше въведено като мярка от страна на държавата, която цели да компенсира загубите на стопаните, породени от ниската изкупна цена на суровината и довело до протести от страна на производителите. 
 
Еднократната помощ ще получат само регистрираните в Интегрираната система за администриране и контрол. Към този момент обаче розопроизводителите все още не са получили парите си за предадения розов цвят. 
 
 
„Заради забавянето на плащането от страна на преработвателите стопаните не успяват да покрият задълженията си към Националната агенция за приходите (НАП), което води до неприемане на техните заявления при кандидатстването по мярката de minimis“, каза Зара Клисурова, председател на Националния клонов съюз на производителите на етеричномаслени култури, цитирана от БНР. 
 
 
До 13 август Министерството на земеделието, храните и горите ще изплати еднократната финансова помощ на розопроизводителите в страната, които са получили одобрение по документи.
„С тези ниски цени тази година розопроизводителите отново ще загубят малката финансова помощ, която можеше да получат. Преработвателите си правят сметката първо да реализират маслото и тогава да заплатят цвета“, добави Клисурова.