Докато на пазара не се появи първият робот за събиране на краставици, милиони бройки от зеленчука се прибират на ръка. Знаем, че роботизирани решения се предлагат за сортиране и опаковане на зеленчуци и плодове. Скоро (2021 г.) една от компаниите, работещи в сферата, ще пусне на пазара робот, който прибира готовата продукция от краставици, съобщава hortidaily.com.

AGRI 4.0 става все по-близка реалност в земеделието

Холандската фирма, която стои зад проекта, е създадена преди няколко години. По думите на Ричард Виале, един от основателите й, потенциалните клиенти са консервативно настроени. Те не вярват в идеята, докато не видят крайния резултат. От друга – клиентите променят мнението си бързо, когато се уверят в реалните ползи.

В момента доста производствени процеси във фермата са свързани с ръчен труд. Като резултат прибирането на реколтата се осъществява недостатъчно редовно. А пазарът търси еднородна продукция.

Същевременно собствениците на оранжерии и тези, които работят в други производствени отрасли, се сблъскват с дефицита на работна ръка. Не само че няма работници, но и разходите за заплатите им растат. Решението на проблема е в роботизацията.

Интересът към роботите се увеличава в цял свят. Фирмите се стремят да предлагат продукция в режим 24/7. Растат и санитарно-хигиеничните изисквания. Новите стандартни изискват безкомпромисни решения.

В наши дни в Холандия за прибирането на реколта от краставици на площ 10 ха в пикови моменти са необходими 120 души. По думите на Виале използването на робот ще позволи да се намали нуждата от персонал в същата оранжерия до 20-25 души.

Налице са още преимущества. Роботизацията позволява да се понижи рискът от разпространение на инфекции в оранжерията, доколкото хората се налага да се придвижват от една до друга оранжерия. Следователно се понижава и потребността от използване на пестициди. Намаляват и други разходи, а продукцията ще стане по-чиста. Оттук нараства и рентабилността на единица площ.

Благодарение на информацията, събрана от оптическите камери на робота в процеса на работа, ще може с по-голяма точност да се прогнозира очакваната реколта.