В Германия инженери разработват робот с две ръце, който автоматично ще събира краставиците по полето, съобщава изданието Digital Trends.

Как роботите променят земеделието

Разработката е част от проект на ЕС и носи названието „Събиране на краставици – експерименти със зелено поле“. 

Роботизираното прибиране на краставиците може да отмени фермерите, което традиционно се осъществява ръчно. По думите на учените, работещи над проекта, основната трудност при разработването е в това, че роботът трябва да може да разпознава и локализира зелените плодове в зелена среда и да взема краставите през листата, без да ги поврежда. 

За откриването на краставици роботът използва двумерни и триизмерни камери, а също така многоспектрално зрение. Зрителната система на робота взаимодейства с ръцете му, за да бъде прибирана успешно реколтата. 

Целта на разработката се състои в това, роботът да бъде равностоен на работниците на полето, дори на опитните фермери, събирайки до 13 зеленчука на минута. Преимущество на автоматизирания подход е способността на робота да работи без почивка. 

За момента роботът се намира на етап разработване и изисква допълнителни изследвания и оценки. Преработвателната промишленост изисква точно рязане на стеблата, без повреждане на зеленчуците. 

Ние разработваме сложни алгоритми за откриването и срязването на стеблата с помощта на силово зондиране и устройства, които са способни да проследяват контурите на краставиците, казва Драголюб Сурдилович, един от разработчиците на проекта. 

Учените прогнозират, че ще са им необходими още 2 години, за да може тази технология да бъде приложена на практика.