Международната федерация на движенията за биологично земеделие (IFOAM) през тази година навършва 10 години. По този повод Марко Шлютер, изпълнителен директор на Европейската група на Международната федерация на движенията за биологично земеделие (IFOAM), направи специално изявление. Марко Шлютер е участник в провеждащ се днес в София семинар на тема “Настояще и перспективи за производството на биогаз в България. Основи за производството на био биогаз“, организиран от Фондация за околна среда и земеделие.

 

Марко Шлютер

 

„Процесът на преразглеждане на Регламента за биологичното производство, стартиран от Европейската комисия, навлиза в критична фаза. Европейската комисия ще започне подготовката на два отделни документа следващата пролет. Единият е предложение за нов европейски Регламент за биологичното производство на Европейския Парламент и на Съвета на министрите, а другият е един нов европейски план за действие за биологично земеделие. Това беше потвърдено в срещата между IFOAM EU и Европейския комисар по земеделието Дачиан Чолош.

 

Според него новия Регламент за биологично производство трябва да е по-лесно разбираем, да бъде по-прозрачен, да са предвидени по-малко изключения и да улесни работата на всички заинтересовани в този сектор. Важно е той да насърчава растежа на този бранш в земеделието чрез стимулиране производството на качествена продукция”, заяви Марко Шлютер. Според него това показва, че при разработката на Регламента вече е постигнато определено развитие.

 

“В началото през 2012 г. не можеше да се говори за постигната реформа, освен при контрола и вноса. По-нататък реформата се разви с напълно ново биологичното законодателство, което води до по-големи възможности, но и до по-големи рискове. IFOAM ЕU ще бъде първият, който ще подкрепи Комисията (COM), ако се стигне до качествен документ при разработката. Ние отдавна сме изразили подкрепата си за такъв регламент и в момента приемаме това развитие като възходящо.

 

Радикалното премахване на всички изключения от правилата, както се предвижда във вариант 3 COM, - ще доведе до колапс на биологичния сектор, като се има предвид, че Комисията приема някои от сега действащите постоянни правила за изключения”, допълни Шлютер. По думите му има две възможности. Първо, вероятно тази наредба ще бъде подобрена и ще има по-ясна структура, по-трудно ще се допускат измами и това ще доведе до укрепване на доверието на потребителите. Но от своя страна, новият регламент може да елиминира важните елементи на настоящия регламент и да застраши жизнеспособността на сектора биологичното производство.

 

Във втория случай е необходимо да мобилизира биологичният сектор, с цел да повлияе на процеса на вземане на решение между Европейския парламент и на Съвета и да насърчи окончателното приемане на регламента, който да бъде в практическа полза на операторите. “При всички случаи е ясно, че ще е необходимо Комисията да приеме нашите предложения и цялостния преглед не бива да нарушава досегашните правила в работата на сектора”, каза още Марко Шлютер. Планът за действие на биологичното земеделие има за цел да осъществи връзка между развитието на сектора и настоящите политики, т.е. Общата селскостопанска политика и новата рамка на ЕС за научни изследвания и иновации.

 

IFOAM ЕU настоява за амбициозен план за действие, който укрепва сектора чрез тези политики. “За съжаление, в момента се приемат решения относно това, как тези политики да се финализират и приложат, преди Комисията да е публикувала новия план за действие. Например някои страни изработват предварително своите планове за развитие на селските райони, а някъде дори е обявен прием по мерки за изследвания и иновации”, коментира Шлютер. Според него тази тенденция прави 10-годишното присъствие на IFOAM ЕС в Брюксел важен фактор.

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!