Международният съвет по зърното (IGC)през май отново повиши прогнозата си за световната реколта и зърното през настоящия сезон, информира kazakh-zerno.kz.

Франция приключи предсрочно със сеенето на царевица

Световното производство на зърно през този сезон ще достигне рекордните 2120 млн. т, което е с 8 млн. т повече спрямо априлската прогноза и с 8% превишава показателя за сезон 2015/2016.

Макар че световното потребление на зърно също ще бъде рекордно – 2087 млн. т, крайните запаси продължават да нарастват четвърти сезон по ред. Те ще достигнат 513 млн. т.

Обемът на световната търговия със зърно ще бъде максималната в историята – 349 млн. т, което е с 3 млн. т повече спрямо предходния сезон.

Прогнозата за реколтата през следващия сезон почти не е променена – 2053 млн. т. Запасите ще понижат редуцирането на производството на зърно.

Прогнозата за световното потребление на зърно е увеличена със 7 млн. т, до 2086 млн. т, тъй като се очаква, че преработката на зърно за храна, фураж и технически цели ще бъде почти толкова активна, колкото и през настоящия сезон.

Като резултат крайните запаси ще се сведат до 479 млн. т. По отношение на запасите за потреблението – те ще се понижат с 23%, което е с 2% по-малко, отколкото през настоящия сезон.

Световната търговия със зърно ще остане доста динамична. Обемът й е равен на 346 млн. т. Това е вторият най-висок показател за всички времена.