7.5 млн. евро са предвидени в Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за реклама на българските вина на трети пазари. Общият бюджет на програмата е 134 млн. евро. По думите на Атидже Алиева, зам.-изпълнителен директор на Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) за първи път е предвидена толкова голяма сума за реклама на българските вина на трети пазари. За реклама на българско вино през 2013 г. са били предвидени около 2 млн. евро.

 

Алиева заяви, че всеки кандидат за финансиране по мярката избира как и по какъв начин да изразходва средствата за популяризиране на продукцията си. Пари за реклама на пазарите от ЕС не са предвидени по програмата, тъй като тези пазари са вътрешни за общността.

 

В периода 2014-2018 г. ще може да се кандидатства по четири мерки от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор. Това са „Преструктуриране и конверсия на лозя”, „Популяризиране на пазарите на трети държави”, „Събиране на реколтата на зелено” и „Инвестиции в предприятия”. бюджетът по мярката за преструктуриране и конверсия е 80,8 млн. евро. Само за 2014 г. по нея трябва да се изплатят над 16,1 млн.евро.

 

„Данните ни показват, че към края на март вече са усвоени около 45% от средствата, или над 8,8 млн. евро. Те са платени по договори, подписани през миналата година.”, сподели още г-жа Вели. В програмата е предвидена възможност и за финансиране на разходите на лозарите и винарите за събиране на реколтата на зелено. По мярката се предвидени 3 млн. евро за целия програмен период.

 

ДФЗ ще подкрепи и инвестициите в предприятията - в нови машини за преработка на грозде, в оборудване за контрол на ферментацията, в управление на отпадните води или софтуер за управление на избите. Бюджетът за тези дейности е 42,5 млн. евро.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!