За първи път от началото на сегашния пазарен сезон износът на български слънчоглед се активизира, отчитат експерти на аграрното министерство.
 
 
През последната седмица през Пристанище Варна са изнесени 29 700 тона слънчоглед или почти половината от общо експортираното количество от началото на септември досега – 67 617 тона. 
 
На годишна база спадът на доставките за външните пазари е с 48%. Причината е в неблагоприятния международен пазар, където цените се задържаха ниски месеци наред. Изкупната цена на слънчогледа у нас спадна с 6% на годишна база, като сега е средно 524 лв./тон.
 
Остава в застой експортът на царевица, отбелязва седмичният анализ на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ). От началото на новия пазарен сезон през Пристанище Варна за чуждестранни клиенти са заминали 240 042 тона царевица или с 23% от същия период на миналата година.
 
 

Продължава декемврийската пауза в износа на пшеница, ечемик и рапица.

 
Експортът на пшеница е намалял на годишна база с 21% от 1 403 078 тона на 1 114 573 тона, а на ечемик - със 73% от 86 684 тона на 23 682 тона. При рапицата намалението също е с 22% - от 153 397 тона на 120 053 тона.
 
Наблюденията са фокусирани към Пристанище Варна, тъй като портът формира около 50% от общия експорт на пшеница и царевица и около 30% от този на ечемик, слънчоглед и рапица. От началото на новия пазарен сезон досега няма износ на пшеница, ечемик и рапица през „Пристанище Бургас“ ЕАД, което е оператор на зърнения терминал Бургас – Изток 1, уточняват експертите на министерството.