Броят на месодайните крави в България през 2017 г. се увеличава до 94 000 животни, като отбелязва увеличение с 10 % спрямо 2016 г. и с 23 % спрямо 2015 г.
 
 
Прогнозните данни се съобщават в месечния бюлетин на Центъра за икономически изследвания на селското стопанство (САПА).
Ръстът на поголовието е повлиян от подпомагането по схемите за обвързана подкрепа.
 
Произведеното от кланиците говеждо и телешко месо нараства с 11 % през десетте месеца на 2017 г. в сравнение със същия период на предходната година, отбелязват анализаторите.
 
 
 
Брутната продукция от месо през 2017 г. в България по първоначални очаквания е с 9 % по-ниска отколкото през 2016 г. - 970 млн. лв. При окончателната оценка за 2016 г. обаче тя беше съкратена с 16 %.
 
По изчисления на САРА, заради по-високите цени на месото през 2017 г., крайната оценка на брутната продукция ще бъде по-висока от тази през 2016 г. с около 5 %.
 
Анализ на центъра за ефекта от субсидиите в месния сектор показва, че при сценарий без субсидии през 2016 г. бихме имали брутна продукция от месо с 6% по-голямо от сегашното положение.
 
Месният сектор е по-скоро губещ от субсидирането, защото има малък дял в него, докато е потърпевш от нарасналите разходи, дължащи се на субсидирането.
 
Цените на тон кланично тегло на говеждо и телешко месо през втората половина на 2017 г. се задържаха над равнищата от 2016 г. 
 
Прогнозите са за увеличение на цените през първите два месеца на настоящата година до нива от 4200-4400 лв./тон,което съответства на проявената ценова динамика в рамките на ЕС.
 
От края на 2017 г. до края на януари 2018 г. беше срокът за изплащане на преходната национална помощ, която за 2017 г. е 41,7 млн. лв. за говеда и 34,9 млн. лв. за овце и кози-майки.
 
Преходната национална помощ намалява ежегодно с 5 %. Определянето на максималния бюджет по схемите като намаляваща функция от сумата на националните доплащания през 2013 г. е причина за по-малкия размер на общия финансов ресурс - с 3,2 млн. лв. по ПНДЖ1 и с 2,6 млн. лв. по ПНДЖ в сравнение с 2016 г.
 
 
 
Цените на свинското месо почти през цялата 2017 г. поддържаха по-високо ниво на годишна база, като през декември беше отбелязано понижение с 4 % спрямо ноември и с 1,7 % спрямо декември 2016 г. Очакванията са тенденцията да се запази и цените да спаднат до 3,40 лв./кг кланично тегло, което се обуславя от продължаващия спад на европейската цена.
 
Официалните данни показват, че за периода януари-октомври 2017 г. произведеното от кланиците пилешко месо (вкл. субпродукти) е с 1 % под нивото за същия период на 2016 г. Прогнозите са за понижение на цената до 2800-2850 лв./тон през януари и февруари.
 
Броят на пилетата за месо нараства с 13%, което е предпоставка за увеличаване на производството.
 
 
 
Световно производство и търговия
 
Индексът на цените на месото на FAO за 2017 г. показва увеличение с 9% спрямо нивото от 2016 г., но е с 5% под средното равнище за периода 2012-2016 г. В глобален план най-съществен ръст през изминалата година отбелязват цените на агнешкото месо, следвани от свинското, птичето и говеждото месо.
 
 
Експертите от Rabobank прогнозират ръст в производството на месо в световен мащаб през 2018 г. - предимно заради очакваното увеличение на продукцията в Бразилия, Китай и САЩ.
 
Стойностният размер на износа на свинско месо от ЕС намалява с 92 млн. евро за периода декември 2016 - ноември 2017 г. Основната причина е пониженият износ за Китай.
 
ЕС поддържа най-високите цени спрямо основните си конкуренти – САЩ, Канада и Бразилия, но от средата на 2017 г. движението на европейските цените е в низходяща посока, като се очаква тенденцията да се запази и в началото на 2018 г.
 
По данни на ФАО има забележим успех в борбата с глада по света, като вече под 800 млн. души страдат от недохранване. Поставената цел за съкращаване наполовина от гладуващите от недохранване до 2015 г. е постигната в 72 от 129 страни.