Изкупните цени на царевицата, хлебната пшеница и фуражната пшеница бележат ръст с между 8,8% и 10,5%, най-чувствителен при фуражната пшеница, сравнявайки със същия период на 2016 г. При изкупната цена на слънчогледа се наблюдава понижение с 5,1% на годишна база. Това стана ясно от данни на оперативния анализ за земеделските култури изготвен от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).
 
 
Към 31.05.2017 г. средните изкупни цени на царевицата и слънчогледа отбелязват незначително понижение на седмична база, съответно с 0,3% и 0,6%, докато тази на хлебната пшеница се повишава с 0,3%. Средно за страната, фуражната пшеница и ечемика се изкупуват на същата цена като предходната седмица. 
 
 
По оперативни данни, износът на пшеница, ечемик и рапица остава в застой за поредна седмица. Общо за периода от началото на пазарната 2016-2017 година до момента, износът на пшеница през порта намалява със 7,1% на годишна база, до 1 571,6 хил. тона, а този на ечемик – с 88,3%, до 17,4 хил. тона. Същевременно, експортираното количество рапица отбелязва ръст от близо 3 пъти, до 216,5 хил. тона.
 
От началото на настоящата пазарна година до момента са изнесени 35,2 хил. тона пшеница - 2,4 хил. тона през последната седмица и 6,5 хил. тона ечемик, а експорт на рапица все още не е реализиран.
 
Общо за периода 01.09.2016 г. – 04.06.2017 г., износът на царевица и слънчоглед е съответно с 66,1% и 26,9% по-малко на годишна база, като през последната седмица не са преминавали товари с двете култури през порта.
 
От началото на 2016-2017 пазарна година не е отчетен износ на царевица и слънчоглед от „Пристанище Бургас“ ЕАД. 
 
Вносът на зърнени и маслодайни култури традиционно е ограничен, като от 01.07.2016 г. до 04.06.2017 г. не е осъществяван такъв през наблюдаваните пристанищни терминали във Варна и Бургас.