По данни на земеделското министерство средните изкупни цени на слънчогледа, царевицата, пшеницата - хлебна и фуражна и рапицата отбелязват леко повишение на седмична база, в рамките на 0,2% - 2,9%, докато тази на ечемик остава без промяна.
 
 
Средно за страната, изкупните цени на ечемик, пшеница - хлебна и фуражна и рапица се движат с между 3,3% и 8,2% над нивата отпреди една година. От друга страна, при изкупуването на царевица и слънчоглед се наблюдават по-ниски цени от миналогодишните, съответно с 5,8% и 15,3%.