Жителите на пазарджишкото село Мирянци и още две населени места излизат на протест и готвят да блокират главен път, съобщи Нова телевизия. Искането им е да се спре добивът на пясък и чакъл в близост до селото, който по думите им водел до напукване на къщи, свличане на земеделски площи, пресъхване на кладенци и ред други проблеми.

Кризата с торовете 

Според местните хора изкопните дейности водят до разместване на земните пластове, като по този начин се отклонявали подпочвените води. „Пропадат ни сондажите”, обяснява потърпевш, а друг подчертава:

Искането на населението е да се спре дейността на баластриерата. Застрашени са жилищата ни и обработваемата ни земя. Тя попада в две защитени зони на „Натура 2000".

Собственикът на фирмата заяви, че дейността му е абсолютно законна и причината за срутването на домове е, че са построени лошо и некачествено, но местните не са съгласни с това и дават пример:

"Ние сме на 200 метра от господина. При едно наводнение оранжериите ни ще идат при него. Всичко е една огромна яма", проплаква оранжерийна производителка.

Процесът се нарича суфозия, обясни инженер. Това е, когато започнеш да изпомпваш много мощно вода и пясък от големи дълбочини, филтрационния поток изнася фини частици от скелета на земната основа, който губи плътността си и после сляга. Така се получават пропадания и свлачища.