Птицевъдите и свиневъдите могат да кандидатстват за допълнителни субсидии за хуманно отношение към свине и птици. Документи се подават в областните дирекции на Държавен фонд Земеделие от днес, 20 октомври до 7 ноември 2014 година. Сключването на анексите и изплащането на помощта е до 28 ноември 2014 година.  
 
Земеделските производители ще могат да кандидатстват по двете схеми - „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птици” за 2014 г. и „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свине” за 2014 г., като за всяка схема са отпуснати по 2,5 млн. лв. 
 
Кандидатите трябва да подадат заявление за доплащане за брой птици и свине не по-голям от този, за който вече са получили подпомагане при втория транш.  
 
От ДФЗ припомнят, че свиневъдите и птицевъдите получиха субсидии за хуманно отношение към животните на два транша. Първият, на стойност 40 млн. лева, беше изплатен през май – по 20 млн. лева за направление. Останалата част от подпомагането, в размер на общо 5 млн. лева, беше преведена по банковите сметки на кандидатите в края на август 2014 година. 
 
Помощта се предоставя на земеделски производители, поели 5-годишен ангажимент за хуманно отношение към свине или птици. До момента подпомагане са получили 374 животновъди, от които 93 свиневъди и 281 птицевъди. 
 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!