На 734 млн. тона се оценява световната реколта от пшеница през пазарната 2018/19. Това е почти 30 млн. тона по-малко в сравнение с предходната година, твърди Американското министерство на земеделието (USDA), цитирано от topagrar.com.
 
Потреблението се оценява на 746 млн. тона през 2018/19, което автоматично означава, че за първи път от шест години производството остава под потреблението. Съответно до края на този период световните запаси от пшеница ще паднат до 267 млн. тона.
 
Най-големият глобален доставчик на пшеница през 2018/19 е Русия с 35 млн. тона, следвана от САЩ с 29 млн. тона и Канада с 24 млн. тона. Периодът се характеризира с добра реколта в Северна и Южна Америка. Затова прогнозите сочат нарастване на пазарния дял на американското зърно в световната търговия с 23%, а на американския фуражен – с 33%.
 
 
ЕС запазва важни позиции на световния пазар на висококачествена пшеница, но износът му се оценява като доста слаб – 23 млн. тона през 2018/19 спрямо 35 млн. тона през 2014/15 и 2015/16.
 
Според Европейската комисия зърнената реколта на ЕС през 2018 г. възлиза на 285 млн. тона. Това е с 23 млн. тона, или 7,5% по-малко в сравнение с предходната година. 
 
Тъй като площта остава почти непроменена (ръст от 0,2%), ниските добиви на зърно се дължат на по-ниски добиви на хектар (спад от 7,7%). Като главна причина експертите посочват неблагоприятното време в Северна Европа.
 
Германия е една от европейските страни, където реколтата от зърнени култури през 2018 г. особено пострада от сушата. При обща реколта от 38 млн. тона, се отчита спад от 10 млн. тона, или 21% под средна стойност за периода 2012–2017.
 
Световният пазар на фуражни зърнени храни и зърнени култури също очаква значително намаляване на запасите. Според Американското министерство на земеделието (USDA) прогнозите са производството на фуражно зърно в размер на 1,373 млн. тона да не може да задоволи потребителското търсене от 1,409 млн. тона. 
 
До края на пазарната година 2018/19 се очакват запаси от фуражи и зърнени храни от 334 млн. тона по целия свят. Това е с 36 млн. тона по-малко в сравнение с миналата година, констатират експертите.