Стартира изграждането на научноизследователския комплекс на Центъра по растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ) в Пловдив, съобщава Марица.

Как да се справим с вредители по овошките без пестициди?

Центърът има амбиция да бъде водещ в областта на растителните науки в региона и Европа. За целта в биотехнологичния комплекс ще бъдат използвани авангардни техники в областта на функционалната геномика, метаболомика и биоинформатика.

Първата копка за изграждането на амбициозния научен център ще бъде направена на 16 юли от 10 часа в ЖР "Тракия" на ул. „Свети Княз Борис I Покръстител”.

Фундаменталните научни изследвания, извършвани в отделите “Развитие на ​растенията”, „Молекулярна ​физиология на ​стреса”, “Метаболомика”, “Биоинформатика и ​компютърно моделиране”, ще поставят основа за приложните научни изследвания на отделите “Растителна клетъчна биотехнология” и “Селекция и зеленчукови култури”.

ЦРСББ планира да бъде свързващо звено между академичните среди и индустрията в региона, както и да има водеща роля в обучението на изследователи в областта на растителната системна биология и биотехнология,” съобщават от научната организация.

Новият комплекс ще включва административен корпус с офиси, семинарни зали и аудитория, лабораторен корпус и две високотехнологични оранжерии.

Средствата са осигурени от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.