Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) публикува днес утвърдената Индикативна годишна работна програма за 2019 г. на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).
 
 
Индикативната програма предвижда догодина да бъдат отворени 9 мерки с общ бюджет 141 млн. евро или близо 276 млн. лв., съобщи зам.-министърът на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева.
 

През май 2019 г. се очаква да стартират три мерки:

 
- Мярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“ с бюджет за отпускане на безвъзмездни финансови помощи на обща стойност 8 млн. евро.
 
- Мярка 4.3 „Инвестиции в инфраструктура“ с бюджет 50 млн. евро, като помощта ще бъде насочена към напоителните обекти и системи, разположени извън отделните земеделски стопанства.
 
- Мярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“, която е добре позната на фермерите, е с предвиден бюджет от 22 млн. евро. 
 
Според програмата през лятото ще стартират две мерки за неземеделски дейности. През юни ще бъде отворена мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции за възстановяване на природното и културно наследство“ с бюджет около 12 млн. евро, а през август - мярката 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ с бюджет 1 млн. евро.
 
Ще бъде отворена и подмярка 7.3 за създаване на широколентова инфраструктура в малките населени места, която е има голямо значение за развитието на цифровото земеделие.
 
Мярка 16.4 „Сътрудничество за участниците по веригата за доставки“ ще стартира през септември догодина с бюджет от 8 млн. евро, като стремежът е да се стимулират късите вериги на доставка.