В годишния доклад за борба с измамите за 2013 г. на Комисията за защита на финансовите интереси на ЕК е записано, че държавите членки трябва да задълбочат усилията си за предотвратяване, разкриване и докладване на измамите, засягащи финансовите средства на ЕС, съобщават от ЕК.

 

В доклада се съдържат подробни препоръки относно областите, в които националните органи следва да обърнат специално внимание. В него се констатира, че установените измами при разходването на средства на ЕС съставляват по-малко от 0,2 % от всички средства.

 

В доклада се посочва, че България показва напредък в битката с нередностите с еврофондовете, но макар случаите, както и наложените на страната финансови санкции да намаляват спрямо предходната година, като брой регистрирани измами България остава сред първите три държави с най-много злоупотреби с регистрирани общо 97 случая, като на първите две места са Италия с 302 случая и Румъния със 109.

 

Най-много измами за 2013 г. в България са констатирани по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Докладвани са 82 случая за близо 3 млн. евро. 8 измами за близо 5.5 млн. евро са отчетени и по вече приключилата предприсъединителна програма САПАРД. България заедно с Дания, Италия и Румъния са докладвали три четвърти от общия брой на нередностите със земеделските фондове, а причината за това е засиленият контрол от страна на националните органи, се отчета в доклада.

 

Въпреки това Комисията е на мнение, че на национално равнище следва да се положат по-големи усилия както в борбата, така и в разкриването на измами. Поради това в годишния доклад относно защитата на финансовите интереси се препоръчва, наред с другото, държавите членки да преразгледат своите системи за контрол, за да се гарантира, че те са целенасочени и съобразени с риска.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!