Проектите за инвестиции в малки стопанства в новата Програма за развитие на селските райони (ПРСР) ще се изготвят безплатно от Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ).

 

Проектите могат да бъдат комбинирани, като с един проект може да се кандидатства и за инвестиции, и по стартова помощ за малко стопанство – до 15 хил. евро, обясни  д-р Димитър Ванев от Генерална Дирекция Съвети в земеделието в НССЗ .

 

ВИЖТЕ ВИДЕО ПО ТЕМАТА:


 

Помощта по мярката за инвестиции при малките стопанства е 60% - т.е. ако целият разход е 10 хил. лв - 6 хил. лв се покриват от Програмата. Ако проектът е на млад фермер до 40 години – се получават допълнително още 10%, още 10%, ако проектът е в необлагодетелстван район и така помощта може да достигне 80%. В случай на обща инвестиция между фермери, помощта може да достигне до 90% - за т.нар. колективни инвестиции.

 

1250 евро е минималнит размер на един проект, а максималният размер е 25 хил. евро; за колективна инвестиция размерът е 70 хил. евро. 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!