ПроКредит Банк и Токуда банк се пребориха да влязат в списъка с банките, които имат сключени договори за рефинансиране на проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2007-2013 ).

 

Фермерите, които кандидатстват за кредит трябва да имат одобрени проекти и сключен договор с ДФ „Земеделие” за отпускане на безвъзмездна помощ по една от следните мерки: 121, 122, 123, 223, 226, 311 и 312 от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Средствата, получени от фонда след успешно изпълнение на проектите по ПРСР, ще бъдат използвани за погасяване на банковия кредит.


Обновеният списък на банките, сключили до момента договори за рефинансиране с ДФ „Земеделие”, е следният:
1. ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
2. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
3. АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ
4. ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК
5. ЧПБ ТЕКСИМ
6. ПРОКРЕДИТ БАНК
7. ТОКУДА БАНК
8. УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
9. ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА
10. БАНКА ДСК