През 2014 г. производството на пшеница възлиза на 5 347 078 тона - с 2,9% под нивото от 2013 г., сочи справка на Фермер.БГ. Това се дължи на намаление на реколтираните площи с 3,5%. При средния добив на пшеница се отчита леко увеличение с 0,5%. Площите, засети с пшеница през 2014 г. са в размер на 1 279 930 ха - намаление с 2,9% на годишна база, като от тях са реколтирани 1 267 914 ха (99,1%).
 
Делът на реколтираните площи с пшеница през годината е най-голям в Североизточния район – 24,0% (301 194 ха). Следват Северозападният район с 21,6% (274 290 ха), Югоизточният с 20,5% (259 767 ха) и Северният централен район – с 19,2% (243 620 ха).
 
По данни от анкета БАНСИК на отдел “Агростатистика” на МЗХ, върху около 84,6% от площите с пшеницата реколта `2014, е извършен добър сеитбооборот. Отглеждане на пшеница след пшеница има при 14,1% от площите. През 2014 г. се увеличават площите с пшеница, засети след окопни култури. В сеитбооборота на пшеницата са включени 2,4% угари.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!