Групата на земеделските камари и организации от Централна и Източна Европа (регион „Три морета“) подложиха на критика проектобюджета и рамката на Обща селскостопанска политика (ОСП) 2021-2027 г., обявени от Европейската комисия (ЕК).
 
 
Това стана по време на двудневна среща на групата, проведена във литовската столица Вилнюс, съобщиха от Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ), чийто представители участвах във форума. 
 
Изявленията на отделните страни бяха концентрирани върху запазването на настоящото финансово измерение на бюджета на съюза, постигането на реално изравняване на нивата на директните плащания и неприемливостта на тавана на плащанията, който бе определен като крайно радикален, посочват от асоциацията.
 
Предложената от ЕК реформа на ОСП бе представена от директорът на дирекция „Стратегии, опростяване и анализ на политики“, ГД АГРИ на ЕК Тасос Ханиотис с основните ѝ акценти. Предмет на коментар бяха чувствителните за земеделците направления като мерките за околната среда, таваните и сближаването на директните плащания.
 
Според Комисията земеделските практики трябва да се променят с цел намаляване на вредното въздействие върху околната среда и подобряване на икономическия резултат, а това може да се постигне чрез съвременните технологии. Вариращите стойности на разходните производствени показатели за труд и за ползване на земя в отделните държави членки са отчетени от Комисията при сближаването на ставките на директните плащания. Проектираната система за таван на директната подкрепа е съобразена с наеманата работна сила и с поставените икономически, екологични и социални цели на ОСП.
 
 
„Цената на труда и земята не може да се счита за аргумент за ниските нива на директните плащания в балтийските страни“, заяви председателят на Комисията по въпросите на селските райони на парламента на Литва Андреас Станчикас, като изнесе данни за изменението на средната цена на земеделската земя в Литва – 100 евро през 1990 г. и 2000 евро през 2017 г.
 
Той посочи, че в официалната си позиция правителството на Литва настоява за равнопоставени условия между фермерите от държавите членки и изразява несъгласие с разчетите, според които страната се очаква да постигне 80% от средното плащане на хектар за ЕС едва през 2027 г.
 
В допълнение от НАЗ беше изказана загриженост за потенциално продължение на спада в конкурентоспособността на българските фермери, вследствие на предложената редукция в бюджета по Първи стълб за страната. Асоциацията подчерта противоречивия характер на насърчаването на благоприятни за околната среда практики, произтичащ от налагането на праг на подпомагането по директните схеми.
 
Нарастването на административната тежест за земеделците при прилагането на стратегическите планове и неизяснената концепция за опростяването на ОСП също бяха отбелязани като проблемни моменти в новото законодателство.
Групата дискутира също така пазарната конюнктура и прогнозата за тазгодишната реколта. Обезпокоителни намаления в добивите от зърнени и маслодайни култури се очакват в страните от Централна и Източна Европа в резултат на неблагоприятни агроклиматични условия, допълват от НАЗ в своето съобщение.