Производството на царевица от реколта `2015 в България бележи спад от близо 25% спрямо предходната година, до 2 362 тона. Намалението се дължи на значително по-ниския среден добив, вследствие на недостатъчното валежи и сериозното засушаване в страната през периода на вегетация на зърнената култура. 
 
В същото време по прогнозни данни на отдел „Агростатистика“ на Министерство на земеделието и храните (МЗХ), през 2015 г. са реколтирани 4 600 хил. дка с царевица, което е с 12,6% повече в сравнение с 2014 г. 
 
С 33% по-нисък е и средният добив от декар, като през 2015 г. са реколтирани 513 кг./дка, при 768 кг./дка през 2014 г. 
 
В резултат от по-ниското производство, общото предлагане на царевица в страната през настоящата 2015/16 пазарна година се предвижда да бъде с около 19% под нивото от предходния сезон, възлизайки на 2 890 хил. тона.