Със заповед на премиера проф. Огнян Герджиков за председател на Селскостопанската академия е назначен проф. Иван Пачев. 
Проф. Тотка Трифонова, която до момента заемаше този пост, подаде оставка.
 
Проф. Пачев е роден на 24 март 1956 година в ловешкото село Торос. Завършил е Харковски национален аграрен университет “В. В. Докучаев”, Украйна, Факултет почвознание и агрохимия, специалност „Почвознание и агрохимия“.
 
От 1986 г. до 2013 г. е научен сътрудник по почвознание и агрохимия в Института по фуражните култури – Плевен.
От май 2013 г. е директор на Института по лозарство и винарство в Плевен, който е част от структурата на Селскостопанската академия.
 
Има специализация по почвознание и опазване плодородието на почвата от Московски държавен университет. Участвал е в 4 международни и 18 бьлгарски научни проекта с общо 32 научни задачи, като на повече от тях е бил ръководител.
 
Той има написани 97 научни труда в областта на селското стопанство, от които 81 отпечатани след защита на дисертация. 27 научни труда по химия на органичното вещество и 11 под печат. Има издадени две монографии в областта почвеното органично вещество.
Владее руски, полски и английски.