Министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков откри офицално Международната селскостопанска изложба АГРА 2014. „Селското стопанско се откроява като лидер на българската икономика – това е секторът, който се е променил най-силно след влизането на България в ЕС, а АГРА е мястото, където демонстрира своето ново лице. АГРА е едно от най-големите изложения, които представят българската аграрна наука, българското аграрно производство.

 

България е страна с аграрен потенциал, която има много добри уловия за развитието на екологично чистото селскостопанско производство, което може да осигури както трудова заетост за много хора и много добри доходи“, заяви при откриването на АГРА 2014 министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков. Той подчерта, че по линия на европейските фондове в българското земеделие за периода от 2014 до 2020 г. ще бъдат осигурени 15 млрд. лв.

„Тези пари са сериозен източник не само за развитието на аграрния сектор у нас. МЗХ провежда прозрачна политика, за да може българското земеделско производство да може да стане конкурентоспособно, произвеждащо продукти с висока добавена стойност при това при ефективно използване на наличните ресурси“, каза още проф. Греков. Той подчерта, че инвестиционната реализация на мерките от ПРСР 2014-2020 г. ще разкрие сериозен потенциал на конкурентоспособността на българското земеделие в условията на пазарна икономика.

 

Mинистър Греков припомни, че в новата ПРСР ще има специална мярка за инвестиции в материални активи, по която ще може да се закупува техника. Това ще улесни работата на земеделските производители и ще повиши количествените показатели на добивите. „На всички е известно, че модерното земеделие се прави с модерни технологии и с модерни машини“, допълни Греков. При откриването на АГРА 2014 беше изтъкнато, че изложението привлича поризводители и търговци далеч извън пределите на страната.

 

Изложители от 22 държави участват в АГРА 2014, която се провежда от 4 до 8 март в Международен панаир Пловдив. Форумът демонстрира нови технологии, машини и инвентар за растениевъдството и животновъдството, семена и посадъчен материал, средства за растителна защита, опаковки и опаковъчна техника, финансови и консултантски услуги, постиженията на научните институти от Селскостопанската академия.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!