Група от седем депутати внесе в Народното събрание проект за промяна в Кодекса на труда, която предвижда възможността еднодневни трудови договори за сезонна селскостопанска работа да се сключват и само за 4 часа.
 
 
Сегашният текст в Кодекса урежда този въпрос така: „Продължителността на работното време е равна на пълната законоустановена продължителност.“ 
 
Вносителите от ГЕРБ и „Обединени патриоти“ предлагат това изречение да се замени с думите „Продължителността на работното време е 4 или 8 часа.“
 
Проектът се отнася до член 114а, който урежда сключването на трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа между работник и регистриран земеделски стопанин за работа за един ден. Както е известно, това време не се признава за трудов стаж, а такива трудови договори може да се сключват с един работник за не повече от 90 дни в една календарна година.
 
В мотивите към законопроекта депутатите отбелязват, че неговата цел е „да осигури гъвкавост при прилагането на трудовия договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа“.
 
 
Според вносителите, при определяне на възможност за работа на 4 или 8 часа ще може коректно да се изчисляват и дължимите възнаграждения и осигурителни вноски по договора, което ще отговаря на реално отработено време и положен труд.
 
„Това ще подпомогне земеделските стопани при наемането на неквалифицирана работна ръка по време на кампаниите по обработка и прибиране на земеделската продукция. Отчетен е фактът, че за кратък период от време множество земеделски стопани наемат едни и същи работници през активния земеделски сезон за преобладаващо ръчна работа“, допълват депутатите. 
 
Сред техните аргументи се посочва, че характерът на селскостопанската работа не позволява да се извършват определени дейности в продължение на цял работен ден, например при прибирането на реколтата от розов цвят и лавандула. 
 
 
„Еднодневният трудов договор с възможност за работа на 4 часа ще допринесе за максимална мобилност на големи групи работници, които в рамките на един или няколко дни да започват и приключват дейностите по ръчна обработка и прибиране на земеделска продукция при един работодател, а след това да се насочват към следващ работодател, който има необходимост да ги наеме“, се казва още в мотивите.