Земеделска земя от Държавния поземлен фонд ще могат да се купуват и с компенсаторни записи (КЗ) и жилищни компенсаторни записи (ЖКЗ), а не както досега само с поименни компенсационни бонове (ПКБ). Това гласят промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, приети през миналата 2014 г., съобщава Инвестор.БГ.
 
Новост в закона е и че 20% от покупната цена трябва да бъдaт платени с пари, а останалите 80% - с компенсаторни инструменти (КИ). Преди промените покупките бяха изцяло с поименни компенсационни бонове.
 
Досега общото приложно поле на ПКБ, КЗ и ЖКЗ беше участие в приватизация на акционерни дружества (АД) и дружества с ограничена отговорност (ООД), като в миналото това са били акции от БТК АД, Булгартабак холдинг АД и други.
 
Покупката на земеделска земя беше запазена само за ПКБ, а плащанията на лихви по ЗУНК можеше да се правят с компенсаторни записи и жилищни компенсаторни записи. Вече общо приложно поле е и покупката на държавна земя.
 
Последната сделка с поименните компенсационни бонове е при цена от 0,48 лв. за 1 лв. номинал от петък 20 февруари 2015 г. Тези книжа поевтиняват с 16% в последните 3 месеца, като през периода е имало и цена от 0,59 лв., а минималната е именно 0,48 лв.
Компенсаторните записи (КЗ) поетиняват с едва 1% за последните 3 месеца до 0,425 лв. за 1 лв. номинал, като най-високата цена за периода е 0,46 лв. за 1 лв. номинал, а минималната е била 0,36 лв.
 
Понижението в цената на ЖКЗ е с 2% в последните 3 месеца до 0,42 лв. за ценна книга, при най-ниска цена за периода от 0,39 лв., а най-висока от 0,45 лв.
 
Цената на компенсаторните инструменти е била близка в значителни периоди от време. По-сериозното различие е от 2011 г. до 2014 г., когато поименните компенсационни бонове са по-скъпи. В периода бяха проведени търгове за земеделска земя, в които като платежно средство се приемаха само поименните компенсационни бонове.
 
Например, през 2013 г. за плащания към държавата бяха използвани компенсаторни инструменти за 63,4 млн. лв. номинал, от които 48,6 млн. лв. номинал бяха именно поименни компенсационни бонове, въпреки по-високата им цена от компенсаторните записи и жилищните компенсаторни записи.
 
Другият нов момент е намаляването на силата на компенсаторките, поради искането за плащане от 20% в реални пари. Тъй като 20% от плащането ще бъде в реални пари, само 80% ще се плащат с компенсаторки и това променя крайната реална цена за купувача на земя. До момента, ако цената на компенсаторките беше 50 ст. за 1 лв. номинал (или с други думи 50% от номинала) и той оферираше за дадена нива 1 000 лв, то крайната реална цена за купувача бе 500 лв.
 
Сега отново при цена от 50 ст. за 1 лв. номинал, крайната цена ще бъде 600 лв., а не 500 лв., защото 200 лв. ще бъдат платени в реални пари, а 800 лв. в компенсаторки (който при цена от 50% се равняват на реални 400 лв.). Тоест общо 600 лв.
 
Тоест покупката вече ще е малко по-скъпа, поради изискването за 20% парично плащане, с изключение на варианта когато цената на КИ е 100% или повече от номинала. Вече имаше цена на компенсаторките от над 111,5% от номинала, или 1,115 лв. за един лв. номинал, през 2005 г. при търга за акции на БТК. Най-ниската цена, откакто тези книжа се търгуват от 2002 г. насам е 0,14 лв. за 1 лв. номинал, или 14%.
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!