Вероятно си спомняте новината за продължилата 6-часова среща между екипа на министър Иван Иванов и браншови представители на сектор „Животновъдство“ на 13 януари. Тъй като много от тях я определиха като „говорилня“, от ресорното министерство решиха да направят шест профилирани срещи, за да се чуят предложенията на различните направления.

Индикативен график 2022 за субсидиите от ДФЗ

Случайно разбрахме, тъй като официално прессъобщение все още липсва, че на 24 януари е проведена нова среща с животновъдния бранш под ръководството на зам.-министър Момчил Неков, но с дневен ред обсъждане на Стратегическия план за новата ОСП.

Никой не отрича важността на правилата за фермерите, които ще се прилагат от 2023 г. Но когато директни плащания закъсняват спрямо година по-рано, говори се за вдигане на минималния осигурителен праг, бави се приемането на бюджета за тази година, сякаш ножът е опрял до кокала и на никой животновъд не му е до хуманно отношение и агроекология.

„Все още очакваме среща с ресорния зам.-министър Стефан Бурджев по теми, които вече са ни удушили, а не са предстоящи като Стратегическия план. Входирали сме толкова много предложения за решения, които не търпят отлагане. Колегите са не само притеснени, но има фалити“, коментира за Агри.БГ Стоян Чуканов – председател на Асоциация за развъждане на месодайни породи говеда в България (АРМПГБ).

Една от горещите теми, които вълнуват всички стопани, е едновременното рязко вдигане на минималната работна заплата и осигурителния праг. Със сигурност внасянето на по-високи с близо 90 лв. месечни осигуровки ще бъде проблем и не е изключено хора да влязат в сивия сектор. Нещо повече, работодателите на по-големите ферми също ще бъдат засегнати от увеличаването на осигурителна тежест.

„Министерството на финансите, естествено, ще иска по-висока приходна част, но екипът на Министерството на земеделието би трябвало да отиде и да даде становище, защото ситуацията в животновъдството не е такава, че да може да се взема все повече и повече. Няма накъде!“, категоричен е браншовият представител.

Стоян Чуканов: „Изведнъж такова рязко покачване на осигурителния праг е абсурдно. В коалиционното споразумение никъде не пише фалит на земеделските стопани.”

А относно вчерашната среща важно е предложението на земеделското министерство за ново направление по мярка „Хуманно отношение“ – „Намаляване на употребата на антимикробни средства”. 

„Предлага се нова схема за хуманно отношение, но старите трябва да се преразгледат, за да станат по-работещи за месодайното направление. Настоящите две направленияза свободна подова площ и за паша, са така обвързани едно с друго, че малко стопани с екстензивно отглеждане на животни могат да се възползват. От Министерството ни обещаха, че ще се съобразят с коментарите на бранша и ще ни предложат още един вариант“, обясни Стоян Чуканов.