Държавен фонд „Земеделие“ преведе 1 025 877 лв. на 423 земеделски стопани по схемата за държавна помощ заради войната в Украйна, съобщиха от пресофиса на Фонда.

Питаме ви: Какви са очакванията ви от Кирил Вътев като министър?

Средствата са изплатени на стопани, кандидатствали по време на допълнителния прием по помощта, който протече от 15 до 19 май 2023 г. От приетите  547 заявления, допустимите за подпомагане фермери са 430. 

Управителният съвет на ДФЗ разреши да се предостави възможност да кандидатстват  стопани, които не са успели да подадат документите си по обявения прием през месец април. 

Максималният размер на финансовата помощ е до 250 000 евро (488 975,50 лв.) на предприятие, чиято дейност е в сектора на първичното производство на селскостопански продукти. При определянето му се отчита и подпомагането, което кандидатът е получил по същата схема през 2022 г.

Междувременно в петък стана ясно, че от Българска аграрна камара (БАК) настояват пред министъра на финансите Асен Василев и министъра на земеделието и храните Кирил Вътев да осигурят в държавния бюджет за тази година втория транш от средства  в размер на 213 млн. лв. за земеделските производители, за да бъдат компенсирани за загубите, които те търпят във връзка с последиците от войната в Украйна.