Схемата за преходна национална помощ за овце майки и кози майки, обвързана с производството ще се прилага от 2015 година. В проекта на Наредба за прилагане на схемите за директни плащания, публикуван от Земеделското министерство става ясно, че право на подпомагане по схемата имат земеделските стопани, които: отглеждат в стопанствата си 50 или повече овце майки, или кози майки, или 50 или повече овце майки и кози майки, регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на Българската агенция по безопасност на храните.


Условия за получаване на субсидия по схемата за овце майки и кози майки, обвързана с производството е стопаните да продължат да отглеждат най-малко 80% от заявените овце майки и/или кози майки най-малко 100 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.


Помощта по схемата за преходна национална помощ за овце майки и кози майки, обвързана с производството, се определя въз основа на заявените за подпомагане овце майки и кози майки, които реално се отглеждат в стопанството.


Проект на наредба за прилагането на схемите за директни плащания – зелени, млади, малки, ПНП

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!