Онлайн аукцион за животни организира Сдружение за отглеждане и развъждане на Маришките овце на 8 декември. За да участвате, първо трябва да се регистрирате ТУК.

Слушайте в AgriПодкаст: Ще оправим ли БАБХ, ако я пратим на Луната?

Може да наддавате, при условие че приемате да закупите стоката на цената, която сте предложили. Ако откажете да закупите при спечелен аукцион, стоката се предлага на предложилия цена с една стъпка по-ниска или търгът се подновява. В случай на отказ от продажба Сдружението има правото да откаже бъдещо участие в техните аукциони.

За да продавате, е необходимо да се свържете с тях на посочените телефони или електронна поща, както и да се запознаете с общите условия.

Счита се, че купувачът е спечелил онлайн аукциона за дадено животно, когато е начело в наддаването при завършването на търга. Всеки аукцион е с наддаване, като за победител се обявява потребителя, въвел най-високата цена. 

Стъпката при наддаване е фиксирана с еднаква  стойност на ценовия интервал. Същата е явно видима във всеки един аукцион със започнало наддаване и се явява фактическата разлика между минимално допустимата цена за следващо наддаване и текущата цена. Подредбата на потребителите е в низходящ ред на въведените от тях суми.

В случай на сделка, купувачът е длъжен да закупи стоката от продавача съгласно описаните в онлайн аукциона условия за плащане и доставка. При желание от страна на купувача продавачът трябва да е в състояние да достави стоката на купувача, като транспортните разходи са за сметка на купувача. 

Продавачът няма право да иска от купувача допълнителни такси, надценки, ДДС и други доплащания, при положение че не са описани изрично в онлайн аукциона, уточняват организаторите.