Новата Обща селскостопанска политика (ОСП) предвижда в тавана на плащанията да влизат освен директните плащания, както бяха досега, и схемите по обвързано подпомагане. 
 
 
По този повод председателя на Добруджанския овощарски съюз – Димитричка Търпанова коментира пред Фермер.БГ: 
„Производителите на плодове и зеленчуци и животновъдите ще могат да бъдат подпомагани за доста по-малко декари, защото получаваме доста по-голяма субсидия на декар по обвързано подпомагане. 
 
Нашето предложение е обвързаното подпомагане да бъде извадено от тавана на плащанията. Предложението засяга секторите, които са приоритетно подпомагани по схемите за обвързано подпомагане – плодове и зеленчуци и животновъдство“, посочи Търпанова. Официално предложението е подадено от Националната асоциация на овцевъдите и козевъдите. 
 
 
В него се казва, че НОКА подкрепя ограниченията на ниво стопанство, намаление и таван. „Настояваме за изключване на обвързаната подкрепа, като компонент от калкулацията за намаления и таван. Смятаме, че тази калкулация трябва да включва само площните схеми по директните плащания, необвързани с производството, защото смисълът на обвързаната подкрепа е друг“, се казва в становището на асоциацията, което датира от юни месец тази година. 
 
„След два програмни периода и 10 млрд. лв. влезли в селското стопанство от 2007 г. насам, ясно е, че ние сме един от секторите, който е приоритетен, но недостатъчно финансиран и е все още уязвим. За всичко това говорят и цифрите – през 2004 г., преди да започне субсидирането, сме имали 2,5 млн.  дребни преживни животни, сега сме паднали на 1,5 млн. броя животни. Това означава, че нещо не ни се случва в политиката и финансирането на сектора“, посочиха от НОКА за Фермер.БГ.
 
Въпрос на анализ е какви да са точно тези тавани, но според асоциацията трябва да се следва европейския принцип на солидарност. „И то солидарност в посока на подкрепа уязвимите, които да развият устойчивост на пазара и да станат конкурентоспособни“. Това е по отношение на таваните. Причината за позицията е най-вече, че както е известно, в Европа средно 60% от директните плащания отиват в 5% от бенефициентите. В България 80% от директните плащания отиват в 20% от бенефициентите. Според НОКА няма как това да не се отчете като проблем и то на европейско ниво. 
 
По повод обвързаната подкрепа и нейното изключване от таваните, от асоциацията смятат, че това трябва да стане именно в контекста на тази уязвимост на приоритетните сектори.
 
Реално от сектор „Плодове и зеленчуци“ и в частност Добруджанския овощарски съюз се присъедини към становището на НОКА.   
„Очакваме ЕК да даде право на държавите членки сами да си определят тавана на плащанията на база на анализ по СЕПП и по ситуацията и конюнктурата на земеделските стопанства в конкретните страни. Това би дало възможност върху  един по-добър анализ и по-добра преценка да се определи таванът, защото отсичайки от 60 000 до 100 000 на всички, рискуват доста да се изкриви пазарният механизъм  и въобще при някои от държавите да доведе до негативен ефект. 
 
 
Но ако се приеме ниския таван, животновъдството и овощарството ще претърпят един сериозен застой и дори слизане надолу, защото ние искаме да излезем на големи пазари, да имаме много и качествена продукция, а това не става със стопанства от порядъка на 200 – 300 декара. За да се направят инвестиции в по-големи мащаби, трябва да се мисли за визията малко по-дългосрочно за сектора въобще“, посочи Търпанова.