Редица информационни кампании по подмерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 предстоят през месец юли в Добричко. Организатор е Областният информационен център (ОИЦ-Добрич).
 
 
Темата на събитията е „Европейски средства за бизнеса“. На форумите ще бъдат представени подмерките 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ и 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства", съобщиха от ОИЦ-Добрич.
 
Акцент ще бъде поставен върху целите, основните параметри, допустими кандидати и проекти, които ще могат да получат финансиране, както и върху допустимите дейности и разходи. Присъстващите ще бъдат запознати и с начина на кандидатстване, критериите за оценка и договаряне.
 
График на събитията:
 

Община

Дата

Час

Място

Добричка

10 юли

10:30

Зала в сградата на Община Добричка

Град Добрич

20 юли

16:00

Зала „Европа“ в Областна администрация Добрич

Генерал Тошево

Предстои уточняване на дата за провеждане на събитието

Каварна

25 юли

14:00

Зала в хотел „Отдих“ гр. Каварна, бул. България 68, Градски парк

Крушари

26 юли

10:30

Зала в сградата на Община Крушари

с. Дуранкулак, община Шабла

27 юли

14:00

Зала в НЧ „Дружба 1898“ с. Дуранкулак

Тервел

30 юли

11:00

Изнесена приемна и открит щанд пред сградата на Община Тервел

Балчик

31 юли

11:00

Изнесена приемна и открит щанд пред сградата на Община Балчик

 
 
Събитията са със свободен достъп и на тях са поканени да присъстват широк кръг потенциални бенефициенти.