Основната цел за всички нас е поддържане на конкурентоспособен и устойчив отрасъл. Това каза министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов, който взе участие в Дванадесетата годишна работна среща на министрите на земеделието от държавите от Югоизточна Европа. Събитието се проведе на 15 ноември 2018 г. в Струга, Република Македония.
 
 
“Нужен е баланс между опазването на околната среда, икономическия растеж и социалната отговорност, и повишаване на жизнения стандарт на заетите в селското стопанство”, конкретизира министър Порожанов.
 
В Македония, Порожанов препотвърди поетите конкретни ангажименти и инициативи по вече заявената подкрепа от страна на ЕС за бъдещата перспектива за Западните Балкани. Министърът отбеляза, че страната ни ще продължава да подкрепя съседните държави и в бъдеще за постигане на общите цели и реализиране на заложената общоевропейска стратегия за Западните Балкани. 
 
снимка: МЗХГ
 
Министър Порожанов призова към оползотворяване на наличните възможности за разширяване на сътрудничеството посредством активизиране на отделните държавни институции, разширяване на контактите между представителите на бизнессредите и идентифициране на конкретни области и проекти от взаимен интерес.
 
По време на форума се обсъдиха и въпроси, касаещи бъдещето на Общата селскостопанска политика през новия програмен период 2021-2027 г., както и теми относно перспективите за разширяване и зъдолбочена ангажираност на ЕС със Западните Балкани. Страните направиха преглед на регионалното сътрудничество в Югоизточна Европа в секторите „Земеделие“ и „Храни“, в контекста на Постоянната работна група за регионално развитие на селските райони в Югоизточна Европа.