Темата за застраховането в България е отворена, но не се движи с много добри темпове. Именно тук застрахователите трябва да бъдат малко по-активни в предложенията си. Това каза министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов, по време на церемонията по връчване на наградите за “Агробизнесмен на България 2018”.
 
 
Определено наличието на финансови инструменти е един от най-важните стимули за насърчаване на инвестициите в селскостопанския сектор в селските райони. А темата с кредитирането и застраховането отдавна е актуална.
 
“Застраховането в България безспорно не е на най-високо ниво и думата е доверие. Доверие между земеделските производители и застрахователните институции. Първо какви пакети се предлагат и при какви условия, какви са рисковете, като от другата страна пък стои взаимоотношенията и работата, които имат от гледна точка на оперативност. Именно в тези взаимоотношения ние се опитваме да комуникираме”,обясни Порожанов.
 
По думите му съществува държавна помощ по схемата за държавна помощ за компенсиране на загуби на земеделски стопани за напълно пропаднали площи в резултат на природни бедствия или на неблагоприятни климатични условия, но тя е строго профилирана за определени култури.
 
Изп.-директор на Държавен фонд “Земеделие” Живко Живков от своя страна допълни, че по схемата все още има работа.
 
“По отношение на застраховките и застрахователните премии, които трябва да получат фермерите, във връзка с настъпили щети – всеки от нас знае, че в едно силно земеделие, застраховката е основният начин за гарантиране на приходи. Към настоящият момент схемата все още не е изчистена, но има желание и нужда от този тип дейност”, каза Живков.
 
Министърът разказа пред представителите на бранша, че се работи много усилено по закона за поземлените отношения.  По препоръка на парламента в него се включват и темите с арендата и опазването на земеделското имущество. В средата на следващия месец ще  бъде качен окончателният вариант на проектозакона за обществено обсъждане.
 
„Очакваме асоциациите и земеделците да имат активна позиция, така че да се получи един добър документ, за да има устойчивост в сектора", заяви Порожанов. Относно обвързаните производства той обясни, че се е работило в посока на това да има по-голяма справедливост в плащанията - за плодове и зеленчуци, както и животновъдството, за да се покрива относително еднакъв процент от себестойността.
 
Важна е темата и за Общата селскостопанска политика, в момента дебатът тече.
 
„Основни теми, които ви вълнуват са таван на плащанията, процент обвързано производство, какъв ще е стратегическия план. В момента се подготвя заданието за т.нар. SWOT- анализ, който да изведе състоянието на всеки подотрасъл в сектора. Това ще е един изключително важен документ", заяви още земеделският министър.