Прилагането на обвързани плащания, с още по-широк обхват и по-голям финансов ресурс, ще имат положителен ефект за поддържането и развитието на жизнеспособни селски райони. Това каза министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов, в отговор на поставените от Австрийското председателство на Съвета на ЕС въпроси, по време на неформалното заседание на Съвета във Виена, Австрия. 
 
 
Дискусията на министрите се фокусира върху документ, изготвен от Австрийското председателство на Съвета на ЕС, относно приоритетните инструменти на Общата селскостопанска политика (ОСП) за обезпечаване на селскостопанското производство в целия съюз. Разисквания имаше и върху ролята на ОСП за адекватна подкрепа на фермерите в усилията им да произвеждат висококачествена и безопасна храна.
 
Снимка: МЗХГ
 
Прилагането на инвестиционна подкрепа чрез ПРСР ще допринесе за увеличаване на конкурентоспособността на стопанствата, като едновременно с това ще спомогне за развитието на биологичното земеделие, енергийната ефективност и иновациите в селското стопанство, както и за стимулирането на процеса на обновяване на поколенията.
 
Министър Порожанов обърна внимание на запазване на възможността за прилагане на преходна национална помощ и след 2020 г., с цел поддържане стабилността в подкрепата на земеделските стопани. Прекратяването й би могло да доведе до фалити при част от земеделските стопани в България.