Инвестиционните мерки, най-вече в частта на мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”, трябва да бъдат подкрепяни. Това каза министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов за Фермер.БГ, по повод преговорите за прехвърляне на средства от мярка 4.3 „Инвестиции в инфраструктура“ към мярка 4.2.
 
 
„Прехвърлянето на средства от мярка 4.3 в мярка 4.2 е одобрено от предишния Комитет по наблюдение. Изпратено е уведомление до Комисията. А в момента сме в кореспонденция с нея за уточняване на мотивите и необходимостта от прехвърлянето на тези средства“, допълни Порожанов.
 
За първи път за възможността от прехвърлянето на средствата чухме по време на годишната среща на Българската асоциация на консултантите по европейски програми (БАКЕП). По време на събитието стана ясно, че прогнозите на асоциацията предвиждат преобладаващо одобрените проекти на новосъздадени предприятия по първия прием на мярка 4.2, като според тях голяма част от проектите няма да бъдат реализирани. В тази връзка консултантите препоръчаха да се проследи максимално бързо какви са неусвоените средства, за да се употребят за жизнеспособни проекти. 
 
Според експерти от МЗХГ с прехвърлянето на средствата ще могат да се подкрепят повече проекти и по този начин да се достигне до изпълнение на междинните цели.
 
„По мярка 4.2 имаме неизпълнение на индикаторите, които са заложени в Програмата, но също така това е мярката, с която се създава най-голяма прибавена стойност в сектора. Преработката на земеделска продукция създава възможност на производителите да не изнасят суров земеделски продукт, а той да може да се преработва, да е с по-добра цена, с по-добро качество. По този начин ще се повиши и конкурентоспособността на земеделските производители като цяло“, категоричен е Порожанов.